Sunday, February 28, 2016

Listeria - Zašto ne možemo ignorisati rizik

Listeria Monocytogenes
Verovatno ste svesni da je Listeria monocitogenes vruća tema u prehrambenoj industriji i medijskim kućama. Listeria, jedna od najsmrtonosnijih patogena u hrani, tradicionalno je vezana za kontaminaciju mesa, proizvoda od mesa i nepasterizovanih sireva. Međutim, u poslednjih nekoliko godina, značajno se povećava broj bolesti izazvanih hranom koje se pripisuju Listeria monocitogenes. 
Ukoliko vas ova tema zanima, možete besplatno da preuzmite vodič o Listeria na sledećem linku...https://aib-international.wishpond.com/landing-page-1459928/Sunday, February 21, 2016

Reference - Analiza veličine čestica za čvrste dozne oblike

 1. M.E. Fayed and L. Otten, Handbook of Powder Science & Technology, 2nd, Chapman & Hall, 1997.
 2. A. J. Hlinak, K. Kuriyan, K. R. Morris, G. W. Reklaitis, and P. K. Basu. Understanding critical material properties for solid dosage form design. Journal of Pharmaceutical Innovation, vol.1, 2006, pp.12–17.
 3. B.Y. Shekunov, P. Chattopadhyay, H.H.Y. Tong, and A.H.L. Chow, Particle Size analysis in Pharmaceutics: Principles, Methods and Applications, Pharmaceutical Research Vol. 24, No.2, 2006, pp.203-227.
 4. S.M. Snorek et al., PQRI Recommendation on Particle Size Analysis of Drug Substances Used in Oral Dosage Forms, Journal of Pharmaceutical Science, Vol. 96, No.6, 2007, pp.1451-1467.
 5. ICH Guideline Q6A, Specifications: Test Procedures and Acceptance Criteria for New Drug Substances and New Drug Products: Chemical Substances, 2000.
 6. H.A.Lieberman, L. Lachman, and J.B. Schwartz, Pharmaceutical Dosage Forms: Tablets, 2nd, Marcel Dekker, 1989
 7. N.A. Armstrong, Tablet Manufacture, Encyclopedia of Pharmaceutical Technology, Marcel Dekker, 2002
 8. V. Swaminathan and D.O. Kildsig, Polydisperse powder mixtures: effect of particle size and shape on mixture stability. Drug. Dev. Ind. Pharm., vol. 28, 2002, pp.41-48.
 9. C. Sun and D.J. W. Grant, Influence of crystal shape on the tableting performance of i-iysine monohydrochloride dehydrate, Journal of Pharmaceutical Science, vol.90, 2001, pp.569-579.
 10. U.S. Food and Drug Administration, Guide to Inspection of Oral Solid Dosage Forms: Pre/Post Approval Issues for Development and Validation, 1994.
 11. G. Heinicke, F. Matthews, and J.B. Schwartz, The Effects of Substrate Size, Surface Area, and Density on Coat Thickness of Multi-Particulate Dosage Forms, Pharmaceutical Development and Technology vol.10. 2005, pp.85-96.
 12. G. Heinicke and J.B. Schwartz, Assessment of Dynamic Image Analysis as a Surrogate Dissolution Test for a Coated Multiparticulate Product, Pharmaceutical Development and Technology vol.11. 2006, pp.403-408.
 13. A. Jillavenkatesa, S.J. Dapkunas, and L.H. Lum, Particle Size Characterization, National Institute of Standards and Technology, Special Publication 960-1, 2001.
 14. T. Allen, Particle Size Measurement, 4th, Chapman and Hall, London, 1993.
 15. ISO 13320-1, Particle Size analysis-Laser Diffraction methods-Part 1: General Principles, International Organization for Standardization, 1999.
 16. The United States Pharmacopeia 30-The National Formulary 25, <1225>, Validation of Compendial Procedure, 2008.
 17. R. Bell, A. Dennis, B. Hendriksen, N. Norht, and J. Sherwood, Position Paper on Particle Sizing: Sample preparation, method validation, and data presentation, Pharmaceutical Technology Europe, November 1999, pp.36-42.
 18. S.A. Lerke and S.A. Adams, Development and Validation of a Particle Size Distribution Method for Analysis of Drug substance, American Pharmaceutical Review, Fall 2002.

Wednesday, January 27, 2016

Kako obezbediti integritet laboratorijskih zapisa

Ako hoćete da laboratorijski zapisi budu pouzdani i verodostojni, onda morate obezbediti da zapisi budu:

1.       Čitljiv i razumljivi
2.       Autorizovani - ko je napravio zapis ili uneo podatke i kada?
3.       Aktuelani - zapis mora biti urađen za vreme odvijanja aktivnosti
4.       Originalni - informacija mora biti zaapisana na odobrnoj formi dokumenta, a nikako na komadu starog papira, rukavu laboratorijskog mantila, itd.
5.       Tačni - bez grešaka ili dopisivanja koja nisu dokumentovana
6.       Kompletni - Sve informacije i podaci u vezi sa određenom aktivnošću moraju biti uključeni
7.       Dosledni - Svi elementi u nizu aktivnosti moraju imati vremensku sledljivost
8.       Trajni - Zapisi su napravljeni na kontrolisanim dokumentima, kao što su laboratorijske beležnice ili kontrolni listovi, ili se čuvaju na elektronskim medijima
9.       Dostupni - tokom čitavog životnog ciklusa za ramatranje, preglede i inspekcije

Tuesday, January 19, 2016

5 saveta kako da pripremite laboratoriju za proveru

1. Pregledajte laboratorijske SOP-ove i metode

Često se može dogoditi da ocenjivač zatraži demonstraciju određene metode. Demonstracija metode je obavezna u  slučaju provere po ISO/IEC 17025, ali je moguće i da kod drugiih provera, na primer tokom provere od strane klijenta, kada klijent želi da proceni kompetentnost laboratorije za obavljanje određenih testova. Dobra praksa je da identifikujete osoblje u laboratoriji koje će u slučaju takvog zahteva uraditi demonstraciju, pre nego što provera započne.2. Pregledajte izveštaje iz prethodnih provera
Pregledajte izveštaje sa prethodnih provera, proverite da li su sve neusaglašenosti otklonjene, da li su sprovedene odgovarajuće korektivne i preventivne mere i pokušajte da identifikujete pitanja koja mogu biti od posebnog interesa.

3. Podelite odgovornosti i odredite zamene
Odrediti stručnjake za svaku oblast i odredite njhove zamene. Kada inspektor uputi konkretno pitanje o određenom aspektu laboratorije potrebno je unapred znati koji zaposleni će dati najbolji odgovor i potrebna objašnjenja.

4. Rute za proveru

Ukoliko je moguće definišite puteve provere, mnogo je bolje da pripremite ono što želite da proverivač vidi i u određenom redosledu.Prođite rutom i proverite sledeće:
 • Dnevnike instrumenata, status instrumenata I kalibracioni status
 • Rok upotrebe hemikalija, reagenasa, mobilnih faza i rastvarača – uklonite ili zamenite sve reagense kojima je istekao rok
 • Laboratorijsko staklo, posebno proverite da li su jasno vidljive kalibracione  oznake na volumetrijskim sudovima. Takođe potvrdite da li se koristi propisan kvalitet stakla i da li to možete da dokumentujete.
 •  Zapise o ispitivanjima neusaglašenosti  
 • Rezultate van specifikacije
 • izveštaje o ispitivanjima reklamacijama
 • Izveštaje o kvalifikaciji i kalibraciji instrumenata
 • Izveštaje Validacije analitičkih metoda
5. Budite dobar domaćin
Pokušajte da saznate što više o svojim proverivačima i o njihovom području ekspertize. Nemojte da dozvolite da se proverivači osećaju “zapostavljeno”, dodelite im pratioca(e) koji će u svakom trenutku biti na raspolaganju.

Ne zaboravite da organizujete ručak i neke grickalice za proverivače.

Wednesday, January 6, 2016

FDA odobrila prvi 3D-Printed lek

Izgleda da smo stvarno ušli u 21 vek.
"Aprecia Pharmaceuticals Company today announced that the U.S. Food and Drug Administration (FDA) has approved SPRITAM® levetiracetam for oral use as a prescription adjunctive therapy in the treatment of partial onset seizures, myoclonic seizures and primary generalized tonic-clonic seizures in adults and children with epilepsy.1 SPRITAM utilizes Aprecia's proprietary ZipDose® Technology platform, a groundbreaking advance that uses three-dimensional printing (3DP) to produce a porous formulation that rapidly disintegrates with a sip of liquid.1 While 3DP has been used previously to manufacture medical devices, this approval marks the first time a drug product manufactured with this technology has been approved by the FDA."
detaljnije ...

Monday, December 14, 2015

Aktivnost vode, osnova za bezbednost i kvalitet prehrambenih proizvoda - ključni koncepti

Merenje aktivnosti vode kao parametra koji utiče na kvalitet i bezbednost hrane bilo je sugerisano kada je postalo očigledno da merenje sadržaja vode ne može adekvatno da objasni fluktuaciju rasta mikroorganizama. Koncept merenja aktivnosti vode u poslednje dve decenije služi tehnolozima za za praćenje kvaliteta hrane i najčešće se koristi kao kriterijum za bezbednost i kvalitet. Njegova upotrebljivost se ne može poreći, sa obzirom da biološke ćelije i tkiva nisu homogeni sistemi kao ni prehrambeni proizvodi . Voda u takvim sistemima nije ravnomerno raspoređena, niti se može posmatrati isključivo kao rastvarač.

Zaštita protiv kvarenja hrane

Kvasci, plesni i bakterije zahtevaju određenu količinu raspoložive vode za njihov rast i razvoj. Projektovanje proizvoda sa AV ispod 0.6 daje efektivnu kontrolu. Neki zajednički mikrorganizmi koji utiču na kvarenje proizvoda i njihovi AV limiti su navedeni u tabeli 1. Najjednostavniji način da se smanji aktivnost vode je korišćenje  procesa koji dovode do gubitka vode - kuvanje, pečenje ili dehidracija. Procesi koji koriste visoku temperaturu, koriste letalne osobine toplote, dok procesi dehidratacije ili sušenja zamrzavanjem obezbeđuju samo snižavanje AV do nivoa koji ograničava rast mikroorganizama.

Tabela 1.

Grupa mikroorganizama

Primer
aw
Proizvod na koji utiču
Bakterije
Salmonella species
0,91
Sveže meso, mleko

Clostridium botulinum
Kvasci
Torulopsis species
0,88
Koncentrati za voćne sokove
Plesni
Aspergillus flavus
0,80
Marmelade, želei
Halofilne bakterije
Wallemia sebi
0,75
Proizvodi od meda
Kserofilni kvasci
Aspergillus echinulatos
0,65
brašno
Osmofilni kvasci
Saccharomyces bisporus
0,60
Suvo voće

Vezivanje slobodne vode i dizajn hrane

Druge metode uključuju vezivanje slobodne vode dodavanjem neke rastvorene supstance, obično šećera ili natrijum hlorida. Na ovaj način nastaje disbalans u osmotskom pritisku koji izbacuje vodu iz ćelija. Dizajneri hrane suočavaju se sa novim izazovima u održavanju dovoljno niske AV sa mnogim zamenama za masti koji se danas koriste. Masti, koja ne vezuju slobodnu vodu, zamenjuju se vodom ili gelovima da bi se obezbedila mazivost. Ovakvi gelovi ne smanjuju AV i potrebne su dodatne metode kontrole da bi se sprečilo kvarenje.

Definicija aktivnosti vode

Skot je definisao aktivnost vode (AV) kao odnos pritiska vodene pare nad proizvodom (p) u odnosu na čistu vodu (p0).

AV = P / P0

Prema tome, umnožavanjem vrednosti za aktivnost vode sa 100, dobićemo relativna vlažnost atmosfere koja je u ravnoteži sa proizvodom.

RH (%) = 100 k av

Određivanje aktivnosti vode je bolji indeks za praćenje rasta mikroorganizama nego određivanje sadržaja vode

Aktivnost vode bolje predviđa rast mikroorganizama, jer mikroorganizmi mogu koristiti samo "dostupnu" vodu, koja se znatno razlikuje u zavisnosti od rastvorka. U proseku, joni vezuju najvše vode, dok polimeri vezuju najmanje vode; šećeri i peptidi spadaju u srednju grupu. Sa istom koncentracijom, soli smanjuju aktivnost vode više od šećera.

Dodavanjem supstanci sa nižom vrednosti za aktivnost vode može dovesti do komplikovanih rezultata. U idealnom slučaju, inertni materijal može biti dodat da bi se smanjila aktivnost vode, bez bilo kakvih drugih efekata kao što je povećana jonska sila i smanjen površinski napon. U praksi, izbor supstance može imati veliki uticaj. Na primer, možemo dodati so u jednu reakcionu smešu i šećer u drugu. Postupak se može kontrolisati tako da nastale reakcione smeše imaju identične aktivnost vode. Ali rezultati reakcije će se razlikovati zbog različitih uticaja soli i šećera na biološke sisteme. (So i šećer oblik formiraju različite dodatne smetnje.)


Aktivnost vode i “Hurdle” tehnologija

Aktivnost vode treba posmatrati kao spoljašnji parametar kao pH ili temperaturu. Pod određenim uslovima, će delovati sinergistički sa drugim parametrima zaštite proizvoda. Pod drugim uslovima to će biti jedini parametar utvrđivanja ishoda određenog postupka.

Monday, December 7, 2015

Najčešće neusaglašenosti iz BRC audita

1 Odobravanje dobavljača 3.5.1.2
Naravno, sve kompanije treba da imaju dokumentovan program odobravanja dobavljača, koji treba da obuhvati sve polazne materijale (uključujući i pakovni materijal) koji ulaze u sastav gotovog proizvoda.
Ako imate dobavljača sa niskim rizikom, možete koristiti upitnik. Za dobavljače polaznih materijala ili materijala za pakovanje koje ste identifikovali kao dobavljače sa rizikom, BRC očekije da budu sertifikovani ili da postoji barem neki oblik ocenjivanja dobavljača ali sa aksentom na bezbednost hrane i sledljivost.
Neka od zajedničkih pitanja obuhvataju:
·         Imate dobar program za ocenjivanje dobavljača u koji ste uključili proizvodnju kao korisnika i QA zbog toga što će oni pomoći u objašnjavanju pravila za ovu grupu. Ako ne nastupaju zajedno može doći do problema tokom audita postojećih dobavljača, a posebno može ometati proces odobravanja novih dobavljača.
·         Kompanija ima dobar program za ocenjivanje dobavljača, ali zanemaruje polazne materijala koji dolaze različitim putevima ili se ne koriste dovoljno često. Drugim rečima, program je dobar, ali ima malih nedostataka.
·         U nekim kompanijama postoji nedostatak razumevanja višeg rukovodstva o tome koji su stvarni rizici saradnjom sa nekvalifikovanim dobavljačima sa ni\im cenama.

Rešenja
·         Sve zainteresovane strane implementirati u program.
·         Uporedite plan nabavke sa stvarnim stanjem i korišćenjem materijala
·         Razmotriti sve rizike povezane sa nekvalifikovanim dobavljačima koji imaju niže cene

2 Procena ugroženosti 5.4.1
Procena ugroženosti odnosi se na falcifikovanje hrane. BRC očekuje da postoje dostupne informacije i da se razume šta se podrazumeva pod falcifikovanjem hrane. Drugim rečima, kompanija treba da formira samo-razumevanje svih vrsta rizika koji mogu uticati na vašu industriju, i treba da znate gde možete da dobijete informacije o svim potencijalnim rizicima.
Na primer , ako vaša kompanija kupuje kandiranu pomorandžu, vi morate da znate koji potencijalni rizici mogu biti uključeni u taj sastojak. Treba da znate gde da dobijete informacije, bilo da je to u vašoj organizaciji, u drugim industrijskim udruženjima, ili čak na web sites kao što su www.foodfraud.org .
Rešenja
·         Izvodite osnovne obuke na temu falsifikovanja hrane
·         Upotrebljavajte osnovne alate za procenu rizika
·         Razmišljajte o bezbednosti hrane
·         foodfraud.org

3 Procena rizika dobavljača 3.5.1.1
Za grupu polaznih materijala (može biti uključen i pakovni materijal), ili pojedinačno (u zavisnosti od vrste vaših operacija), morate proceniti rizik za bezbednost proizvoda, usklađenost sa zakonskim normama, i kvalitet vaših dobavljača. Morate biti sigurni da ste razumeli sve rizike koji se odnose na polazne materijale i grupe polaznih materijala. 
To može uključivati:
·         kontaminaciju alergenima
·         rizik pojave stranih tela
·         mikrobiološku kontaminaciju
·         hemijsku kontaminaciju
·         zamene ili prevare 

Rešenja
·         Grupa materijala. Ako imate 300 polaznih materijala, verovatno nećete morati da uradite 300 procena rizika, ali ćete najverovatnije uraditi desetak. Na primer, sve stabilni sastojci koji ne zahtevaju posebne uslove čuvanja, mogu se svrstati u jednu grupu.
·         Uključite proces pakovanja u vašu procenu rizika. 
·         Koristite obiman industrijski pristup, nemojte se fokusirati samo na vašu kompaniju. Razmišljajte šta se događa sa sličnim organizacijama, ne samo sa vašom. To će vam pomoći da proširite svoje horizonte u smislu da znate šta da gledate i šta da tražite.

4 Dijagram toka 2.5.1
Kada ste u fazi sertifikacije BRC, vaš HACCP treba da bude jako dobar u tom trenutku. Postoji, međutim, jedna oblast koja još uvek ima tendenciju da bude na listi neusaglašenosti - neusaglašenost dijagrama toka.
Ceo HACCP počinje sa dijagramom toka, i to je oblast koja ima tendenciju da dovede do problema . Potreban vam je dijagram toka za svaku vrstu proizvoda. Dijagram toka bi trebalo da sadrži fizički raspored, identifikacija svih inputa (protoka vode, protok otpad, itd ), outsourced procesa, ugovorene poslove, itd
Veoma važan sledeći korak nakon kreiranja dijagrama toka je da se uverite da je on tačno urađen. Ovo bi trebalo redovno raditi. Pored toga, uverite se da osoba koje je napravila dijagram toka nije ona koji ga proverava.