Tuesday, March 31, 2015

Aneks 15 Kvalifikacije i validacije

30. marta, EU je objavla ažuriranu verziju Aneks 15 Kvalifikacije i validacije koja stupa na snagu 01. oktobra 2015 .
Nova verzija sada se može koristiti kao dopunska fakultativna smernica za aktivne supstance bez uvođenja dodatnih uslova iz EudraLex, Volume 4, Part II. Retrospektivna validacija više nije prihvatljiv pristup i u nekoliko slučajeva, termin "validacija" je zamenjen sa terminom "kvalifikacija i validacija".

Značaj upravljanja rizikom kvaliteta je i dalje evidentan. Integritet podataka treba da bude ugrađen u kvalifikacione i validacione aktivnosti da bi se osigurao integritet svih dobijenih podataka. 

No comments:

Post a Comment