Thursday, April 2, 2015

Prednosti sertifikovanog sistema za upravljanje bezbednošću hrane

Standardi za upravljanje bezbednošću hrane postaju zajednički zahtev za poslovanje u lancu snabdevanja hranom. Neke od prednosti potpuno sertifikovanog sistema upravljanja bezbednošću hrane su:
1. Konzistentnost: dobro implementiran sistem upravljanja bezbednošću hrane može da pomogne preduzećima da konstantno proizvode bezbednu, kvalitetnu hranu koja zadovoljava zahteve postavljene specifikacijama.
2. "Due diligence"*: Sistem upravljanja bezbednošću hrane pokazuje da menadžment ispunjava svoje zakonske obaveze koje su predviđene zakonskom regulativom za bezbednost da hrane i to čini efikasno. Zakoni u nekim zemljama dozvoljavaju da se efikasan HACCP plan može koristiti kao dokaz odbrane u sudskim slučajevima trovanja hranom ili u slučaju kontaminacije hrane.
3. Konsultacije: sistemski pristup procesima obezbeđuje da zaposleni i druge zainteresovane strane budu uključeni u posao i svesni problema koji se odnose na bezbednost hrane, pre nego što nastanu veći problemi.
4. Odgovornost: Neke osiguravajuće kompanije neće osigurati hranu kod preduzeća koja nemaju HACCP program.
5. Precizno određeni troškovi: dobro funkcionisanje sistema upravljanja bezbednošću hrane će omogućiti dugoročnu ekonomičnost, smanjujući rizik od kontaminacije i skupog procesa povlačenja  hrane sa tržišta.

*Due diligence - način prikupljanja informacija koje su investitoru potrebne prilikom donošenja strateških odluka i podrazumeva analizu operacija neke kompanije  (entiteta) kao i procenu trenutnih i budućih rizika u poslovanju tog entiteta.

No comments:

Post a Comment