Monday, October 24, 2016

Koje elemente bi trebalo da sadrži dobar Ugovor o kvalitetu (Quality Agreement)

Veoma važna tema koja neprekidno privlači pažnju je, naravno, kvalitet odgovarajućih materijala / usluga, koje nabavljamo, jer od toga direktno zavisi ne samo cena proizvodnje nego i kvalitet naših proizvoda / usluga.
FSC sent FDA warning letter for lacking CMO quality agreementDa bi se izbegli svi mogući nesporazumi, Ugovori o kvalitetu (Quality Agreement) sa dobavljačima moraju biti napisani i sprovođeni na takav način,  da predvide sve moguće nepredviđene situacije i obezbede da materijali koji su sastavni deo vaših proizvoda odgovaraju kvalitetu koji ste propisali svojim specifikacijama, odnosno, da dobijete upravo ono što je potrebno i tačno onda kada je potrebno.
Današnji mala greška kod dobavljača, može lako da se pretvoriti u sutrašnje veliko povlačenje. Naravno, treba uzeti u obzir I regulatorni aspekt, jer ako vi niste uočili neki propuste u Ugovoru o kvalitetu, nadležni proverivači sigurno hoće.
Da se onda, podsetimo osnovnih elemenata koje treba da sadrži svaki Ugovor o kvalitetu:

1. Kalibracija I održavanje (Calibration and Maintenance)
2. Dokumentacija o seriji (Batch Documentation)
3. Kontrola izmena (Change Control)
4. Neusaglašenosti (Deviations / OOSs)
5. Oblasti upozorenja / Povlačenja (Field Alerts / Recalls)
6. Pregled materijala / Testiranje / Oslobađanje (Material Inspection / Testing / Release)
7. Kontrola obeležavanja (Labeling Controls)
8. Neusaglašeni materijali (Rejected Materials)
9. Postupanje sa žalbama (Complaint Handling)
10. Godišnji pregled proizvoda (APR / PQR Inputs)
11. Provere (Audits / Inspections)
12. Specifikacije (Specifications)
13. Podugovaranje (Subcontracting)
14. Prenos tehnologije (Technical Transfer)
16. Validacije/kvalifikacije (Validation / Qualification)
17. Skladišta I distribuciija (Warehousing and Distribution)
18. Prerađivanje / Dorađivanje (Reprocessing / Reworking)
21. Kvalifikacija dobavljaća (Supplier Qualification)
22. Programi za praćenje stabilnosti (Stability Programs)
23. Spisak sa odgovornim kontaktima (Contact List)
24. Matrica odgovornosti (Responsibility Matrix)

No comments:

Post a Comment