Showing posts with label laboratorijski zapisi. Show all posts
Showing posts with label laboratorijski zapisi. Show all posts

Wednesday, January 27, 2016

Kako obezbediti integritet laboratorijskih zapisa

Ako hoćete da laboratorijski zapisi budu pouzdani i verodostojni, onda morate obezbediti da zapisi budu:

1.       Čitljiv i razumljivi
2.       Autorizovani - ko je napravio zapis ili uneo podatke i kada?
3.       Aktuelani - zapis mora biti urađen za vreme odvijanja aktivnosti
4.       Originalni - informacija mora biti zaapisana na odobrnoj formi dokumenta, a nikako na komadu starog papira, rukavu laboratorijskog mantila, itd.
5.       Tačni - bez grešaka ili dopisivanja koja nisu dokumentovana
6.       Kompletni - Sve informacije i podaci u vezi sa određenom aktivnošću moraju biti uključeni
7.       Dosledni - Svi elementi u nizu aktivnosti moraju imati vremensku sledljivost
8.       Trajni - Zapisi su napravljeni na kontrolisanim dokumentima, kao što su laboratorijske beležnice ili kontrolni listovi, ili se čuvaju na elektronskim medijima
9.       Dostupni - tokom čitavog životnog ciklusa za ramatranje, preglede i inspekcije